.
NGÀY SỐ HIỆN KẾT QUẢ
17-01-2022 Ba càng: 162 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 47 74 79 Đề ĐB 4 số: 26 01 18 31TRƯỢT
16-01-2022 Ba càng: 487 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 88 02 01 Đề ĐB 4 số: 63 31 62 5 TRÚNG
15-01-2022 Ba càng: 701 Bạch Thủ: 93 Xiên 3: 4 87 93 Đề ĐB 4 số: 27 22 20 56 TRÚNG
14-01-2022 Ba càng: 400 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 11 38 67 Đề ĐB 4 số: 10 19 10 61 TRÚNG
13-01-2022 Ba càng: 292 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 04 18 20 Đề ĐB 4 số: 65 38 24 36 TRÚNG
12-01-2022 Ba càng: 958 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 56 20 92 Đề ĐB 4 số: 11 03 50 48 TRÚNG
11-01-2022 Ba càng: 459 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 52 52 52 Đề ĐB 4 số: 10 27 32 9 TRÚNG
10-01-2022 Ba càng: 948 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 33 63 64 Đề ĐB 4 số: 27 45 29 52 TRÚNG
09-01-2022 Ba càng: 185 Bạch Thủ Lô: 80 Xiên 3: 71 40 12 Đề ĐB 4 số: 8 45 53 26TRƯỢT
08-01-2022 Ba càng: 743 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 29 81 27 Đề ĐB 4 số: 39 69 73 5 TRÚNG
07-01-2022 Ba càng: 606 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 67 48 58 Đề ĐB 4 số: 25 57 21 73 TRÚNG
06-01-2022 Ba càng: 505 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 98 83 77 Đề ĐB 4 số: 21 37 8 53 TRÚNG
05-01-2022 Ba càng: 446 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 88 28 41 Đề ĐB 4 số: 69 19 58 40 TRÚNG
04-01-2022 Ba càng: 879 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 46 76 56 Đề ĐB 4 số: 49 30 27 40 TRÚNG
03-01-2022 Ba càng: 979 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 27 89 89 Đề ĐB 4 số: 37 61 30 65 TRÚNG
02-01-2022 Ba càng: 857 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 51 55 55 Đề ĐB 4 số: 58 94 7 62 TRÚNG
01-01-2022 Ba càng: 195 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 71 08 45 Đề ĐB 4 số: 26 76 45 8 TRÚNG
31-12-2021 Ba càng: 132 Bạch Thủ Lô: 24 Xiên 3: 9 24 39 Đề ĐB 4 số: 32 39 7 21TRƯỢT
30-12-2021 Ba càng: 157 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 35 26 74 Đề ĐB 4 số: 8 33 10 11 TRÚNG
29-12-2021 Ba càng: 774 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 83 45 45 Đề ĐB 4 số: 61 77 4 28 TRÚNG
28-12-2021 Ba càng: 149 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 95 64 31 Đề ĐB 4 số: 37 03 53 22 TRÚNG
27-12-2021 Ba càng: 320 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 68 64 16 Đề ĐB 4 số: 69 03 14 17 TRÚNG
26-12-2021 Ba càng: 207 Bạch Thủ Lô: 93 Xiên 3: 72 13 28 Đề ĐB 4 số: 22 60 58 10TRƯỢT
25-12-2021 Ba càng: 239 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 88 92 63 Đề ĐB 4 số: 40 24 10 45 TRÚNG
24-12-2021 Ba càng: 579 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 50 49 18 Đề ĐB 4 số: 52 23 68 52 TRÚNG
23-12-2021 Ba càng: 270 Bạch Thủ: 79 Xiên 3: 34 99 79 Đề ĐB 4 số: 73 08 49 23 TRÚNG
22-12-2021 Ba càng: 449 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 44 44 64 Đề ĐB 4 số: 25 78 1 27 TRÚNG
21-12-2021 Ba càng: 197 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 59 14 24 Đề ĐB 4 số: 65 83 65 33 TRÚNG
20-12-2021 Ba càng: 717 Bạch Thủ: 79 Xiên 3: 53 79 79 Đề ĐB 4 số: 47 71 56 32 TRÚNG
19-12-2021 Ba càng: 891 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 63 70 78 Đề ĐB 4 số: 14 73 10 66 TRÚNG
18-12-2021 Ba càng: 620 Bạch Thủ: 5 Xiên 3: 72 67 5 Đề ĐB 4 số: 64 30 53 35 TRÚNG
17-12-2021 Ba càng: 413 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 70 46 99 Đề ĐB 4 số: 44 57 46 62 TRÚNG
16-12-2021 Ba càng: 267 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 70 72 97 Đề ĐB 4 số: 5 32 51 62 TRÚNG
15-12-2021 Ba càng: 952 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 82 77 71 Đề ĐB 4 số: 48 09 54 25 TRÚNG
14-12-2021 Ba càng: 585 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 90 89 67 Đề ĐB 4 số: 15 00 41 19 TRÚNG
13-12-2021 Ba càng: 348 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 52 03 60 Đề ĐB 4 số: 60 12 62 50 TRÚNG
12-12-2021 Ba càng: 991 Bạch Thủ: 81 Xiên 3: 53 74 81 Đề ĐB 4 số: 12 55 22 35 TRÚNG
11-12-2021 Ba càng: 861 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 59 94 96 Đề ĐB 4 số: 11 25 44 47 TRÚNG
10-12-2021 Ba càng: 221 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 32 46 76 Đề ĐB 4 số: 59 06 20 23 TRÚNG
09-12-2021 Ba càng: 956 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 80 49 88 Đề ĐB 4 số: 17 46 5 53 TRÚNG
08-12-2021 Ba càng: 987 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 19 27 23 Đề ĐB 4 số: 22 15 32 25 TRÚNG
07-12-2021 Ba càng: 954 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 23 40 15 Đề ĐB 4 số: 65 31 13 10 TRÚNG
06-12-2021 Ba càng: 439 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 42 68 72 Đề ĐB 4 số: 56 84 22 66 TRÚNG
05-12-2021 Ba càng: 514 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 69 51 98 Đề ĐB 4 số: 9 29 53 65 TRÚNG
04-12-2021 Ba càng: 195 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 85 60 57 Đề ĐB 4 số: 59 47 37 34 TRÚNG
03-12-2021 Ba càng: 676 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 12 42 29 Đề ĐB 4 số: 67 07 1 46 TRÚNG
02-12-2021 Ba càng: 977 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 31 65 31 Đề ĐB 4 số: 53 87 23 3 TRÚNG
01-12-2021 Ba càng: 808 Bạch Thủ Lô: 11 Xiên 3: 11 86 68 Đề ĐB 4 số: 57 38 9 70TRƯỢT
30-11-2021 Ba càng: 415 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 03 79 41 Đề ĐB 4 số: 18 38 26 37 TRÚNG
29-11-2021 Ba càng: 353 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 97 43 73 Đề ĐB 4 số: 47 87 49 4 TRÚNG
28-11-2021 Ba càng: 737 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 16 82 40 Đề ĐB 4 số: 68 88 26 27 TRÚNG
27-11-2021 Ba càng: 290 Bạch Thủ Lô: 33 Xiên 3: 10 86 68 Đề ĐB 4 số: 56 63 8 68TRƯỢT
26-11-2021 Ba càng: 123 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 45 27 21 Đề ĐB 4 số: 57 10 7 32 TRÚNG
25-11-2021 Ba càng: 970 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 52 55 23 Đề ĐB 4 số: 67 13 40 19 TRÚNG
24-11-2021 Ba càng: 655 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 40 83 61 Đề ĐB 4 số: 57 56 47 37 TRÚNG
23-11-2021 Ba càng: 785 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 11 93 09 Đề ĐB 4 số: 63 80 51 49 TRÚNG
22-11-2021 Ba càng: 360 Bạch Thủ: 39 Xiên 3: 93 93 39 Đề ĐB 4 số: 48 93 16 51 TRÚNG
21-11-2021 Ba càng: 154 Bạch Thủ Lô: 52 Xiên 3: 1 65 21 Đề ĐB 4 số: 16 70 1 52TRƯỢT
20-11-2021 Ba càng: 547 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 73 71 71 Đề ĐB 4 số: 6 44 7 22 TRÚNG
19-11-2021 Ba càng: 308 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 82 82 28 Đề ĐB 4 số: 73 12 35 10 TRÚNG
18-11-2021 Ba càng: 212 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 69 81 55 Đề ĐB 4 số: 39 60 17 53 TRÚNG
17-11-2021 Ba càng: 179 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 84 24 56 Đề ĐB 4 số: 50 42 3 15 TRÚNG
16-11-2021 Ba càng: 183 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 95 12 29 Đề ĐB 4 số: 9 05 39 69 TRÚNG
15-11-2021 Ba càng: 689 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 81 93 46 Đề ĐB 4 số: 43 26 40 12 TRÚNG
14-11-2021 Ba càng: 778 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 40 41 57 Đề ĐB 4 số: 61 40 71 39 TRÚNG
13-11-2021 Ba càng: 434 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 27 48 71 Đề ĐB 4 số: 1 30 49 66 TRÚNG
12-11-2021 Ba càng: 376 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 07 09 61 Đề ĐB 4 số: 40 11 16 3 TRÚNG
11-11-2021 Ba càng: 468 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 04 93 78 Đề ĐB 4 số: 70 22 1 40 TRÚNG
10-11-2021 Ba càng: 237 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 00 75 60 Đề ĐB 4 số: 18 95 46 62 TRÚNG
09-11-2021 Ba càng: 903 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 30 30 25 Đề ĐB 4 số: 34 52 10 30 TRÚNG
08-11-2021 Ba càng: 371 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 39 33 60 Đề ĐB 4 số: 56 72 64 6 TRÚNG
07-11-2021 Ba càng: 553 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 75 86 65 Đề ĐB 4 số: 48 86 32 60 TRÚNG
06-11-2021 Ba càng: 280 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 37 29 76 Đề ĐB 4 số: 60 21 7 65 TRÚNG
05-11-2021 Ba càng: 811 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 88 66 34 Đề ĐB 4 số: 68 52 55 32 TRÚNG
04-11-2021 Ba càng: 640 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 57 71 47 Đề ĐB 4 số: 1 48 21 43 TRÚNG
03-11-2021 Ba càng: 946 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 80 74 12 Đề ĐB 4 số: 27 67 51 15 TRÚNG
02-11-2021 Ba càng: 955 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 60 91 38 Đề ĐB 4 số: 37 10 35 32 TRÚNG
01-11-2021 Ba càng: 223 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 58 04 04 Đề ĐB 4 số: 5 58 3 44 TRÚNG
31-10-2021 Ba càng: 181 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 62 97 80 Đề ĐB 4 số: 20 98 17 32 TRÚNG
30-10-2021 Ba càng: 191 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 12 47 64 Đề ĐB 4 số: 21 42 13 14 TRÚNG
29-10-2021 Ba càng: 937 Bạch Thủ Lô: 75 Xiên 3: 6 19 2 Đề ĐB 4 số: 2 49 6 17TRƯỢT
28-10-2021 Ba càng: 907 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 37 03 20 Đề ĐB 4 số: 30 69 48 12 TRÚNG
27-10-2021 Ba càng: 212 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 97 46 09 Đề ĐB 4 số: 56 46 21 14 TRÚNG
26-10-2021 Ba càng: 892 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 80 45 42 Đề ĐB 4 số: 41 09 27 42 TRÚNG
25-10-2021 Ba càng: 310 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 43 57 49 Đề ĐB 4 số: 46 54 49 50 TRÚNG
24-10-2021 Ba càng: 605 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 91 02 07 Đề ĐB 4 số: 66 17 2 51 TRÚNG
24-10-2021 Ba càng: 717 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 45 24 74 Đề ĐB 4 số: 54 17 51 15 TRÚNG
23-10-2021 Ba càng: 425 Bạch Thủ Lô: 72 Xiên 3: 7 55 1 Đề ĐB 4 số: 1 39 6 41TRƯỢT
22-10-2021 Ba càng: 246 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 65 74 20 Đề ĐB 4 số: 15 28 0 14 TRÚNG
21-10-2021 Ba càng: 243 Bạch Thủ Lô: 24 Xiên 3: 4 69 71 Đề ĐB 4 số: 55 41 3 53TRƯỢT
20-10-2021 Ba càng: 407 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 29 93 10 Đề ĐB 4 số: 19 49 13 13 TRÚNG
19-10-2021 Ba càng: 227 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 24 12 98 Đề ĐB 4 số: 50 47 28 70 TRÚNG
18-10-2021 Ba càng: 743 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 61 01 47 Đề ĐB 4 số: 44 09 68 54 TRÚNG
17-10-2021 Ba càng: 652 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 74 15 32 Đề ĐB 4 số: 14 40 34 6 TRÚNG
16-10-2021 Ba càng: 838 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 27 93 97 Đề ĐB 4 số: 46 67 73 73 TRÚNG
15-10-2021 Ba càng: 654 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 66 35 35 Đề ĐB 4 số: 36 18 54 16 TRÚNG
14-10-2021 Ba càng: 881 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 77 48 97 Đề ĐB 4 số: 34 19 52 54 TRÚNG
13-10-2021 Ba càng: 308 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 23 26 05 Đề ĐB 4 số: 37 22 71 10 TRÚNG
12-10-2021 Ba càng: 474 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 66 00 58 Đề ĐB 4 số: 50 18 59 71 TRÚNG
11-10-2021 Ba càng: 564 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 30 50 84 Đề ĐB 4 số: 8 42 38 69 TRÚNG
10-10-2021 Ba càng: 247 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 69 27 47 Đề ĐB 4 số: 38 85 61 39 TRÚNG
09-10-2021 Ba càng: 628 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 07 11 15 Đề ĐB 4 số: 70 56 8 44 TRÚNG
08-10-2021 Ba càng: 271 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 54 85 23 Đề ĐB 4 số: 17 50 30 9 TRÚNG
07-10-2021 Ba càng: 614 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 91 27 71 Đề ĐB 4 số: 17 69 6 35 TRÚNG
06-10-2021 Ba càng: 646 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 20 13 16 Đề ĐB 4 số: 3 45 24 65 TRÚNG
05-10-2021 Ba càng: 823 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 93 09 09 Đề ĐB 4 số: 43 67 53 56 TRÚNG
04-10-2021 Ba càng: 214 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 40 74 59 Đề ĐB 4 số: 55 47 7 70 TRÚNG
03-10-2021 Ba càng: 419 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 60 56 60 Đề ĐB 4 số: 51 81 63 59 TRÚNG
02-10-2021 Ba càng: 557 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 15 84 87 Đề ĐB 4 số: 4 77 41 5 TRÚNG
01-10-2021 Ba càng: 761 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 01 03 95 Đề ĐB 4 số: 11 20 32 41 TRÚNG
30-09-2021 Ba càng: 743 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 37 01 75 Đề ĐB 4 số: 40 11 57 69 TRÚNG
29-09-2021 Ba càng: 270 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 85 55 27 Đề ĐB 4 số: 67 77 52 40 TRÚNG
28-09-2021 Ba càng: 959 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 34 93 53 Đề ĐB 4 số: 27 34 41 8 TRÚNG
27-09-2021 Ba càng: 842 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 99 97 82 Đề ĐB 4 số: 60 11 58 8 TRÚNG
26-09-2021 Ba càng: 903 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 30 74 27 Đề ĐB 4 số: 31 94 2 6 TRÚNG
25-09-2021 Ba càng: 502 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 83 43 73 Đề ĐB 4 số: 15 08 26 28 TRÚNG
24-09-2021 Ba càng: 229 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 74 06 28 Đề ĐB 4 số: 62 78 6 62 TRÚNG
23-09-2021 Ba càng: 232 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 00 61 91 Đề ĐB 4 số: 22 34 46 22 TRÚNG
22-09-2021 Ba càng: 253 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 93 31 25 Đề ĐB 4 số: 56 73 67 64 TRÚNG
21-09-2021 Ba càng: 805 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 36 28 08 Đề ĐB 4 số: 72 83 40 27 TRÚNG
20-09-2021 Ba càng: 461 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 00 10 96 Đề ĐB 4 số: 57 19 0 50 TRÚNG
19-09-2021 Ba càng: 194 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 32 17 17 Đề ĐB 4 số: 53 57 54 6 TRÚNG
18-09-2021 Ba càng: 162 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 47 74 74 Đề ĐB 4 số: 26 01 18 31 TRÚNG
17-09-2021 Ba càng: 391 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 94 41 78 Đề ĐB 4 số: 62 30 65 24 TRÚNG
16-09-2021 Ba càng: 872 Bạch Thủ Lô: 78 Xiên 3: 90 25 21 Đề ĐB 4 số: 18 23 72 21TRƯỢT
15-09-2021 Ba càng: 386 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 30 82 95 Đề ĐB 4 số: 11 65 49 24 TRÚNG
14-09-2021 Ba càng: 649 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 52 55 55 Đề ĐB 4 số: 58 59 55 53 TRÚNG
13-09-2021 Ba càng: 537 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 99 34 98 Đề ĐB 4 số: 24 48 41 5 TRÚNG
12-09-2021 Ba càng: 559 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 51 44 26 Đề ĐB 4 số: 44 49 18 45 TRÚNG
11-09-2021 Ba càng: 647 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 47 19 58 Đề ĐB 4 số: 37 54 56 30 TRÚNG
10-09-2021 Ba càng: 610 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 66 16 61 Đề ĐB 4 số: 45 29 5 17 TRÚNG
09-09-2021 Ba càng: 466 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 71 26 62 Đề ĐB 4 số: 45 24 61 46 TRÚNG
08-09-2021 Ba càng: 504 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 41 99 51 Đề ĐB 4 số: 45 38 39 31 TRÚNG
07-09-2021 Ba càng: 221 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 67 65 75 Đề ĐB 4 số: 8 65 13 67 TRÚNG
06-09-2021 Ba càng: 930 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 50 02 04 Đề ĐB 4 số: 69 28 19 53 TRÚNG
05-09-2021 Ba càng: 547 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 97 80 53 Đề ĐB 4 số: 17 61 21 73 TRÚNG
04-09-2021 Ba càng: 910 Bạch Thủ: 94 Xiên 3: 35 70 94 Đề ĐB 4 số: 11 55 42 73 TRÚNG
03-09-2021 Ba càng: 688 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 83 80 09 Đề ĐB 4 số: 36 60 16 19 TRÚNG
02-09-2021 Ba càng: 281 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 51 77 77 Đề ĐB 4 số: 60 64 51 14 TRÚNG
01-09-2021 Ba càng: 932 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 18 90 28 Đề ĐB 4 số: 51 27 62 52 TRÚNG
31-08-2021 Ba càng: 303 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 30 57 60 Đề ĐB 4 số: 60 20 56 25 TRÚNG
30-08-2021 Ba càng: 882 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 23 74 25 Đề ĐB 4 số: 13 86 10 67 TRÚNG
29-08-2021 Ba càng: 390 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 37 63 97 Đề ĐB 4 số: 59 55 6 30 TRÚNG
28-08-2021 Ba càng: 199 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 63 98 61 Đề ĐB 4 số: 19 09 40 69 TRÚNG
27-08-2021 Ba càng: 555 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 76 90 09 Đề ĐB 4 số: 69 59 40 18 TRÚNG
26-08-2021 Ba càng: 216 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 60 84 31 Đề ĐB 4 số: 45 78 34 42 TRÚNG
25-08-2021 Ba càng: 518 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 60 30 11 Đề ĐB 4 số: 69 89 15 58 TRÚNG
24-08-2021 Ba càng: 796 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 65 27 70 Đề ĐB 4 số: 63 89 60 40 TRÚNG
23-08-2021 Ba càng: 160 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 45 85 68 Đề ĐB 4 số: 42 91 36 15 TRÚNG
22-08-2021 Ba càng: 442 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 11 35 97 Đề ĐB 4 số: 66 11 72 41 TRÚNG
21-08-2021 Ba càng: 374 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 40 36 12 Đề ĐB 4 số: 56 57 52 16 TRÚNG
20-08-2021 Ba càng: 592 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 80 08 90 Đề ĐB 4 số: 29 93 65 62 TRÚNG
19-08-2021 Ba càng: 458 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 86 86 57 Đề ĐB 4 số: 65 44 59 62 TRÚNG
18-08-2021 Ba càng: 123 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 26 57 59 Đề ĐB 4 số: 64 43 37 42 TRÚNG
17-08-2021 Ba càng: 421 Bạch Thủ: 54 Xiên 3: 21 21 54 Đề ĐB 4 số: 33 75 48 68 TRÚNG
16-08-2021 Ba càng: 557 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 90 31 64 Đề ĐB 4 số: 58 41 73 62 TRÚNG
15-08-2021 Ba càng: 435 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 99 24 70 Đề ĐB 4 số: 1 97 24 44 TRÚNG
14-08-2021 Ba càng: 875 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 37 91 20 Đề ĐB 4 số: 4 53 41 28 TRÚNG
13-08-2021 Ba càng: 778 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 93 27 05 Đề ĐB 4 số: 32 44 52 11 TRÚNG
12-08-2021 Ba càng: 254 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 14 51 51 Đề ĐB 4 số: 2 68 8 18 TRÚNG
11-08-2021 Ba càng: 544 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 87 74 67 Đề ĐB 4 số: 53 20 15 19 TRÚNG
10-08-2021 Ba càng: 146 Bạch Thủ Lô: 68 Xiên 3: 41 80 86 Đề ĐB 4 số: 66 26 33 62TRƯỢT
09-08-2021 Ba càng: 939 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 44 23 82 Đề ĐB 4 số: 53 51 72 25 TRÚNG
08-08-2021 Ba càng: 403 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 67 07 63 Đề ĐB 4 số: 19 15 56 54 TRÚNG
07-08-2021 Ba càng: 883 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 63 00 33 Đề ĐB 4 số: 12 34 42 23 TRÚNG
06-08-2021 Ba càng: 566 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 55 63 52 Đề ĐB 4 số: 51 67 34 39 TRÚNG
05-08-2021 Ba càng: 566 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 69 05 43 Đề ĐB 4 số: 1 81 33 72 TRÚNG
04-08-2021 Ba càng: 396 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 83 40 85 Đề ĐB 4 số: 64 41 61 39 TRÚNG
03-08-2021 Ba càng: 339 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 66 69 96 Đề ĐB 4 số: 35 04 51 56 TRÚNG
02-08-2021 Ba càng: 179 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 53 12 70 Đề ĐB 4 số: 6 24 16 58 TRÚNG
01-08-2021 Ba càng: 716 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 25 25 85 Đề ĐB 4 số: 14 81 30 46 TRÚNG
31-07-2021 Ba càng: 488 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 21 30 41 Đề ĐB 4 số: 38 14 55 4 TRÚNG
30-07-2021 Ba càng: 591 Bạch Thủ Lô: 37 Xiên 3: 81 45 81 Đề ĐB 4 số: 61 57 61 36TRƯỢT
29-07-2021 Ba càng: 594 Bạch Thủ: 06 Xiên 3: 06 90 06 Đề ĐB 4 số: 48 26 4 7 TRÚNG
28-07-2021 Ba càng: 153 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 55 20 46 Đề ĐB 4 số: 9 98 22 7 TRÚNG
27-07-2021 Ba càng: 292 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 97 86 35 Đề ĐB 4 số: 59 71 18 3 TRÚNG
26-07-2021 Ba càng: 855 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 12 30 84 Đề ĐB 4 số: 32 91 10 11 TRÚNG
25-07-2021 Ba càng: 250 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 08 99 56 Đề ĐB 4 số: 29 80 60 25 TRÚNG
24-07-2021 Ba càng: 931 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 02 22 99 Đề ĐB 4 số: 42 96 57 15 TRÚNG
23-07-2021 Ba càng: 161 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 03 03 78 Đề ĐB 4 số: 43 24 28 73 TRÚNG
22-07-2021 Ba càng: 919 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 70 71 31 Đề ĐB 4 số: 24 66 3 21 TRÚNG
21-07-2021 Ba càng: 308 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 11 68 90 Đề ĐB 4 số: 46 88 22 32 TRÚNG
20-07-2021 Ba càng: 304 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 37 55 68 Đề ĐB 4 số: 2 36 14 3 TRÚNG
19-07-2021 Ba càng: 642 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 27 39 76 Đề ĐB 4 số: 3 33 40 7 TRÚNG
18-07-2021 Ba càng: 799 Bạch Thủ: 02 Xiên 3: 72 02 02 Đề ĐB 4 số: 48 72 41 52 TRÚNG
17-07-2021 Ba càng: 917 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 70 30 35 Đề ĐB 4 số: 14 79 25 39 TRÚNG
16-07-2021 Ba càng: 172 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 15 14 19 Đề ĐB 4 số: 60 82 54 5 TRÚNG
15-07-2021 Ba càng: 187 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 93 03 77 Đề ĐB 4 số: 26 57 63 69 TRÚNG
14-07-2021 Ba càng: 469 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 50 96 64 Đề ĐB 4 số: 67 53 6 71 TRÚNG
13-07-2021 Ba càng: 552 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 89 90 01 Đề ĐB 4 số: 64 07 60 54 TRÚNG
12-07-2021 Ba càng: 534 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 42 57 43 Đề ĐB 4 số: 2 23 37 6 TRÚNG
11-07-2021 Ba càng: 119 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 56 21 20 Đề ĐB 4 số: 29 94 69 11 TRÚNG
10-07-2021 Ba càng: 812 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 94 17 85 Đề ĐB 4 số: 60 94 6 6 TRÚNG
09-07-2021 Ba càng: 374 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 97 74 03 Đề ĐB 4 số: 6 60 53 50 TRÚNG
08-07-2021 Ba càng: 936 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 44 21 76 Đề ĐB 4 số: 68 46 19 33 TRÚNG
07-07-2021 Ba càng: 254 Bạch Thủ Lô: 33 Xiên 3: 0 3 63 Đề ĐB 4 số: 47 67 0 3TRƯỢT
06-07-2021 Ba càng: 740 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 69 95 22 Đề ĐB 4 số: 43 68 45 37 TRÚNG
05-07-2021 Ba càng: 429 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 68 24 26 Đề ĐB 4 số: 26 01 55 29 TRÚNG
04-07-2021 Ba càng: 616 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 39 29 43 Đề ĐB 4 số: 40 77 23 43 TRÚNG
03-07-2021 Ba càng: 959 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 85 44 44 Đề ĐB 4 số: 6 42 19 70 TRÚNG
02-07-2021 Ba càng: 907 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 87 36 28 Đề ĐB 4 số: 6 81 47 66 TRÚNG
01-07-2021 Ba càng: 557 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 10 19 19 Đề ĐB 4 số: 27 75 10 72 TRÚNG
30-06-2021 Ba càng: 558 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 22 60 50 Đề ĐB 4 số: 3 08 70 39 TRÚNG
29-06-2021 Ba càng: 839 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 65 07 29 Đề ĐB 4 số: 9 91 38 50 TRÚNG
28-06-2021 Ba càng: 801 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 54 21 64 Đề ĐB 4 số: 72 58 9 7 TRÚNG
27-06-2021 Ba càng: 898 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 45 24 85 Đề ĐB 4 số: 6 87 32 21 TRÚNG
26-06-2021 Ba càng: 653 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 61 52 78 Đề ĐB 4 số: 1 90 63 23 TRÚNG
25-06-2021 Ba càng: 498 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 29 15 90 Đề ĐB 4 số: 26 85 52 51 TRÚNG
24-06-2021 Ba càng: 322 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 37 55 67 Đề ĐB 4 số: 33 79 19 27 TRÚNG
23-06-2021 Ba càng: 155 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 66 87 10 Đề ĐB 4 số: 55 99 49 39 TRÚNG
22-06-2021 Ba càng: 864 Bạch Thủ Lô: 84 Xiên 3: 7 75 81 Đề ĐB 4 số: 62 72 4 58TRƯỢT
21-06-2021 Ba càng: 542 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 73 00 89 Đề ĐB 4 số: 11 41 50 69 TRÚNG
20-06-2021 Ba càng: 359 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 82 15 68 Đề ĐB 4 số: 21 99 9 7 TRÚNG
19-06-2021 Ba càng: 843 Bạch Thủ Lô: 48 Xiên 3: 78 15 58 Đề ĐB 4 số: 45 50 60 12TRƯỢT
18-06-2021 Ba càng: 274 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 19 94 19 Đề ĐB 4 số: 8 61 41 33 TRÚNG
17-06-2021 Ba càng: 253 Bạch Thủ: 81 Xiên 3: 43 92 81 Đề ĐB 4 số: 18 67 38 14 TRÚNG
16-06-2021 Ba càng: 389 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 49 10 41 Đề ĐB 4 số: 42 22 69 71 TRÚNG
15-06-2021 Ba càng: 636 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 3 31 59 Đề ĐB 4 số: 42 83 32 48 TRÚNG
14-06-2021 Ba càng: 566 Bạch Thủ Lô: 10 Xiên 3: 95 59 10 Đề ĐB 4 số: 9 63 72 43TRƯỢT
13-06-2021 Ba càng: 625 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 41 77 77 Đề ĐB 4 số: 55 79 44 13 TRÚNG
12-06-2021 Ba càng: 554 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 66 17 04 Đề ĐB 4 số: 55 83 19 59 TRÚNG
11-06-2021 Ba càng: 654 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 26 09 20 Đề ĐB 4 số: 36 48 44 52 TRÚNG
10-06-2021 Ba càng: 183 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 50 96 36 Đề ĐB 4 số: 57 79 60 32 TRÚNG
09-06-2021 Ba càng: 790 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 59 00 42 Đề ĐB 4 số: 17 99 16 36 TRÚNG
08-06-2021 Ba càng: 165 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 93 19 61 Đề ĐB 4 số: 21 66 62 3 TRÚNG
07-06-2021 Ba càng: 911 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 87 41 03 Đề ĐB 4 số: 21 22 46 66 TRÚNG
06-06-2021 Ba càng: 612 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 93 91 14 Đề ĐB 4 số: 30 63 9 47 TRÚNG
05-06-2021 Ba càng: 588 Bạch Thủ: 02 Xiên 3: 82 01 02 Đề ĐB 4 số: 10 63 28 72 TRÚNG
04-06-2021 Ba càng: 206 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 17 42 98 Đề ĐB 4 số: 73 30 32 58 TRÚNG
03-06-2021 Ba càng: 994 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 84 75 57 Đề ĐB 4 số: 5 21 7 67 TRÚNG
02-06-2021 Ba càng: 247 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 17 48 17 Đề ĐB 4 số: 37 14 19 50 TRÚNG
01-06-2021 Ba càng: 942 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 29 29 13 Đề ĐB 4 số: 45 66 23 12 TRÚNG
31-05-2021 Ba càng: 491 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 74 75 59 Đề ĐB 4 số: 14 50 43 44 TRÚNG
30-05-2021 Ba càng: 945 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 53 21 50 Đề ĐB 4 số: 63 53 34 60 TRÚNG
29-05-2021 Ba càng: 445 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 50 40 56 Đề ĐB 4 số: 38 87 6 57 TRÚNG
28-05-2021 Ba càng: 910 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 28 49 11 Đề ĐB 4 số: 37 76 10 61 TRÚNG
27-05-2021 Ba càng: 327 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 72 72 09 Đề ĐB 4 số: 65 03 45 32 TRÚNG
26-05-2021 Ba càng: 800 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 08 11 64 Đề ĐB 4 số: 69 04 9 43 TRÚNG
25-05-2021 Ba càng: 494 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 61 84 49 Đề ĐB 4 số: 1 71 27 4 TRÚNG
24-05-2021 Ba càng: 912 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 75 92 40 Đề ĐB 4 số: 33 85 15 45 TRÚNG
23-05-2021 Ba càng: 508 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 49 22 45 Đề ĐB 4 số: 11 29 73 32 TRÚNG
22-05-2021 Ba càng: 289 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 90 40 73 Đề ĐB 4 số: 16 25 41 20 TRÚNG
21-05-2021 Ba càng: 468 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 47 46 92 Đề ĐB 4 số: 68 23 45 31 TRÚNG
20-05-2021 Ba càng: 418 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 67 39 60 Đề ĐB 4 số: 22 67 42 72 TRÚNG
ĐÃ LƯU
6012