.
NGÀY SỐ TRẢ VỀ
17-01-2022 Ba càng: 833 Bạch Thủ Lô: 45 Xiên 3: 68 91 34THUA
16-01-2022 Ba càng: 865 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 39 01 64 ĂN
15-01-2022 Ba càng: 626 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 09 26 61 ĂN
14-01-2022 Ba càng: 367 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 29 02 92 ĂN
13-01-2022 Ba càng: 565 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 28 08 12 ĂN
12-01-2022 Ba càng: 919 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 92 60 77 ĂN
11-01-2022 Ba càng: 649 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 89 38 09 ĂN
10-01-2022 Ba càng: 137 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 24 86 48 ĂN
09-01-2022 Ba càng: 298 Bạch Thủ: 94 Xiên 3: 44 14 94 ĂN
08-01-2022 Ba càng: 665 Bạch Thủ Lô: 38 Xiên 3: 75 71 5THUA
07-01-2022 Ba càng: 450 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 37 18 53 ĂN
06-01-2022 Ba càng: 115 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 00 06 40 ĂN
05-01-2022 Ba càng: 111 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 92 88 69 ĂN
04-01-2022 Ba càng: 841 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 36 75 64 ĂN
03-01-2022 Ba càng: 257 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 92 92 66 ĂN
02-01-2022 Ba càng: 701 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 92 57 71 ĂN
01-01-2022 Ba càng: 201 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 07 62 21 ĂN
31-12-2021 Ba càng: 619 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 00 00 47 ĂN
30-12-2021 Ba càng: 464 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 78 78 67 ĂN
29-12-2021 Ba càng: 685 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 95 05 45 ĂN
28-12-2021 Ba càng: 206 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 76 71 32 ĂN
27-12-2021 Ba càng: 920 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 89 60 49 ĂN
26-12-2021 Ba càng: 545 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 08 74 34 ĂN
25-12-2021 Ba càng: 663 Bạch Thủ: 30 Xiên 3: 76 63 30 ĂN
24-12-2021 Ba càng: 363 Bạch Thủ: 37 Xiên 3: 23 79 37 ĂN
23-12-2021 Ba càng: 502 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 21 21 80 ĂN
22-12-2021 Ba càng: 961 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 49 42 28 ĂN
21-12-2021 Ba càng: 441 Bạch Thủ Lô: 28 Xiên 3: 11 87 7THUA
20-12-2021 Ba càng: 733 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 47 23 42 ĂN
19-12-2021 Ba càng: 483 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 70 89 19 ĂN
18-12-2021 Ba càng: 161 Bạch Thủ Lô: 66 Xiên 3: 19 55 14THUA
17-12-2021 Ba càng: 600 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 57 88 44 ĂN
16-12-2021 Ba càng: 179 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 17 15 15 ĂN
15-12-2021 Ba càng: 155 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 63 14 68 ĂN
14-12-2021 Ba càng: 329 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 87 04 45 ĂN
13-12-2021 Ba càng: 507 Bạch Thủ Lô: 62 Xiên 3: 6 6 83THUA
12-12-2021 Ba càng: 467 Bạch Thủ: 54 Xiên 3: 72 22 54 ĂN
11-12-2021 Ba càng: 145 678 975 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 3 12 94 5:48 12 64:06 37 20THUA
10-12-2021 Ba càng: 245 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 24 95 95 ĂN
09-12-2021 Ba càng: 454 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 68 36 48 ĂN
08-12-2021 Ba càng: 370 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 92 44 67 ĂN
07-12-2021 Ba càng: 134 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 15 81 78 ĂN
06-12-2021 Ba càng: 838 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 83 18 08 ĂN
05-12-2021 Ba càng: 248 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 54 29 10 ĂN
04-12-2021 Ba càng: 734 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 45 53 28 ĂN
03-12-2021 Ba càng: 617 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 76 35 29 ĂN
02-12-2021 Ba càng: 800 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 28 12 80 ĂN
01-12-2021 Ba càng: 463 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 45 83 85 ĂN
30-11-2021 Ba càng: 353 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 83 50 03 ĂN
29-11-2021 Ba càng: 774 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 63 66 21 ĂN
28-11-2021 Ba càng: 519 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 82 00 69 ĂN
27-11-2021 Ba càng: 675 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 25 98 91 ĂN
26-11-2021 Ba càng: 302 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 64 29 56 ĂN
25-11-2021 Ba càng: 270 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 84 46 84 ĂN
24-11-2021 Ba càng: 367 Bạch Thủ: 06 Xiên 3: 70 92 06 ĂN
23-11-2021 Ba càng: 438 Bạch Thủ Lô: 59 Xiên 3: 51 49 79THUA
22-11-2021 Ba càng: 587 Bạch Thủ: 93 Xiên 3: 61 93 93 ĂN
21-11-2021 Ba càng: 843 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 10 81 73 ĂN
20-11-2021 Ba càng: 549 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 90 43 66 ĂN
19-11-2021 Ba càng: 967 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 84 97 16 ĂN
18-11-2021 Ba càng: 450 Bạch Thủ: 06 Xiên 3: 40 60 06 ĂN
17-11-2021 Ba càng: 383 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 10 56 10 ĂN
16-11-2021 Ba càng: 780 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 68 59 46 ĂN
15-11-2021 Ba càng: 341 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 47 30 97 ĂN
14-11-2021 Ba càng: 748 Bạch Thủ Lô: 87 Xiên 3: 78 59 46THUA
13-11-2021 Ba càng: 615 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 70 44 71 ĂN
12-11-2021 Ba càng: 126 Bạch Thủ Lô: 35 Xiên 3: 78 52 48THUA
11-11-2021 Ba càng: 740 Bạch Thủ Lô: 62 Xiên 3: 46 25 62THUA
10-11-2021 Ba càng: 648 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 21 63 67 ĂN
09-11-2021 Ba càng: 585 Bạch Thủ: 37 Xiên 3: 30 47 37 ĂN
08-11-2021 Ba càng: 416 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 71 71 35 ĂN
07-11-2021 Ba càng: 589 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 49 76 53 ĂN
06-11-2021 Ba càng: 352 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 32 08 05 ĂN
05-11-2021 Ba càng: 459 Bạch Thủ Lô: 59 Xiên 3: 73 39 55THUA
04-11-2021 Ba càng: 482 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 07 07 65 ĂN
03-11-2021 Ba càng: 930 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 22 39 56 ĂN
02-11-2021 Ba càng: 936 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 42 71 96 ĂN
01-11-2021 Ba càng: 332 Bạch Thủ Lô: 24 Xiên 3: 68 30 23THUA
31-10-2021 Ba càng: 225 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 72 97 23 ĂN
30-10-2021 Ba càng: 766 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 60 87 51 ĂN
29-10-2021 Ba càng: 555 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 70 7 87 ĂN
28-10-2021 Ba càng: 688 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 53 94 68 ĂN
27-10-2021 Ba càng: 152 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 16 68 04 ĂN
26-10-2021 Ba càng: 311 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 45 01 83 ĂN
25-10-2021 Ba càng: 663 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 50 45 31 ĂN
24-10-2021 Ba càng: 936 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 24 21 24 ĂN
24-10-2021 Ba càng: 792 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 21 24 45 ĂN
23-10-2021 Ba càng: 186 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 44 76 23 ĂN
22-10-2021 Ba càng: 748 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 66 06 62 ĂN
21-10-2021 Ba càng: 252 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 57 20 82 ĂN
20-10-2021 Ba càng: 325 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 30 30 99 ĂN
19-10-2021 Ba càng: 396 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 03 50 18 ĂN
18-10-2021 Ba càng: 797 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 19 28 32 ĂN
17-10-2021 Ba càng: 247 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 13 08 23 ĂN
16-10-2021 Ba càng: 974 Bạch Thủ: 94 Xiên 3: 67 86 94 ĂN
15-10-2021 Ba càng: 782 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 48 34 74 ĂN
14-10-2021 Ba càng: 700 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 94 14 68 ĂN
13-10-2021 Ba càng: 491 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 76 23 97 ĂN
12-10-2021 Ba càng: 921 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 90 97 86 ĂN
11-10-2021 Ba càng: 588 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 45 30 24 ĂN
10-10-2021 Ba càng: 645 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 02 13 34 ĂN
09-10-2021 Ba càng: 341 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 42 11 87 ĂN
08-10-2021 Ba càng: 207 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 15 56 49 ĂN
07-10-2021 Ba càng: 708 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 27 51 91 ĂN
06-10-2021 Ba càng: 734 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 83 60 45 ĂN
05-10-2021 Ba càng: 877 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 09 77 09 ĂN
04-10-2021 Ba càng: 740 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 34 38 72 ĂN
03-10-2021 Ba càng: 348 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 81 90 56 ĂN
02-10-2021 Ba càng: 430 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 50 01 12 ĂN
01-10-2021 Ba càng: 487 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 48 33 48 ĂN
30-09-2021 Ba càng: 220 Bạch Thủ Lô: 18 Xiên 3: 71 38 8THUA
29-09-2021 Ba càng: 799 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 63 32 03 ĂN
28-09-2021 Ba càng: 902 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 63 26 68 ĂN
27-09-2021 Ba càng: 493 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 08 59 34 ĂN
26-09-2021 Ba càng: 963 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 05 98 83 ĂN
25-09-2021 Ba càng: 368 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 62 74 75 ĂN
24-09-2021 Ba càng: 332 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 45 74 69 ĂN
23-09-2021 Ba càng: 402 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 34 91 77 ĂN
22-09-2021 Ba càng: 884 Bạch Thủ Lô: 11 Xiên 3: 24 17 41THUA
21-09-2021 Ba càng: 413 Bạch Thủ Lô: 66 Xiên 3: 65 4 69THUA
20-09-2021 Ba càng: 472 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 10 96 19 ĂN
19-09-2021 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 18 36 09 ĂN
18-09-2021 Ba càng: 886 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 39 06 59 ĂN
17-09-2021 Ba càng: 451 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 30 58 66 ĂN
16-09-2021 Ba càng: 901 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 30 82 32 ĂN
15-09-2021 Ba càng: 783 Bạch Thủ: 39 Xiên 3: 92 42 39 ĂN
14-09-2021 Ba càng: 892 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 26 31 55 ĂN
13-09-2021 Ba càng: 270 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 09 27 46 ĂN
12-09-2021 Ba càng: 846 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 83 85 08 ĂN
11-09-2021 Ba càng: 764 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 58 95 70 ĂN
10-09-2021 Ba càng: 146 Bạch Thủ Lô: 80 Xiên 3: 71 10 90THUA
09-09-2021 Ba càng: 852 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 12 65 89 ĂN
08-09-2021 Ba càng: 891 Bạch Thủ Lô: 74 Xiên 3: 57 67 11THUA
07-09-2021 Ba càng: 778 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 92 68 40 ĂN
06-09-2021 Ba càng: 147 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 74 93 36 ĂN
05-09-2021 Ba càng: 951 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 10 70 76 ĂN
04-09-2021 Ba càng: 878 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 55 38 55 ĂN
03-09-2021 Ba càng: 907 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 83 27 09 ĂN
02-09-2021 Ba càng: 598 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 31 34 31 ĂN
01-09-2021 Ba càng: 304 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 72 07 67 ĂN
31-08-2021 Ba càng: 517 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 33 57 45 ĂN
30-08-2021 Ba càng: 549 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 69 82 29 ĂN
29-08-2021 Ba càng: 416 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 20 63 24 ĂN
28-08-2021 Ba càng: 129 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 31 61 84 ĂN
27-08-2021 Ba càng: 994 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 45 79 65 ĂN
26-08-2021 Ba càng: 258 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 22 47 84 ĂN
25-08-2021 Ba càng: 689 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 78 47 78 ĂN
24-08-2021 Ba càng: 169 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 69 86 69 ĂN
23-08-2021 Ba càng: 651 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 82 70 36 ĂN
22-08-2021 Ba càng: 469 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 34 85 18 ĂN
21-08-2021 Ba càng: 556 Bạch Thủ Lô: 97 Xiên 3: 60 33 77THUA
20-08-2021 Ba càng: 833 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 31 71 82 ĂN
19-08-2021 Ba càng: 706 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 44 27 86 ĂN
18-08-2021 Ba càng: 205 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 11 20 86 ĂN
17-08-2021 Ba càng: 400 Bạch Thủ Lô: 27 Xiên 3: 79 44 42THUA
16-08-2021 Ba càng: 987 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 09 31 80 ĂN
15-08-2021 Ba càng: 374 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 90 78 18 ĂN
14-08-2021 Ba càng: 154 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 16 86 91 ĂN
13-08-2021 Ba càng: 949 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 86 76 43 ĂN
12-08-2021 Ba càng: 715 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 83 64 98 ĂN
11-08-2021 Ba càng: 628 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 20 59 59 ĂN
10-08-2021 Ba càng: 244 Bạch Thủ Lô: 94 Xiên 3: 96 31 97THUA
09-08-2021 Ba càng: 762 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 36 49 97 ĂN
08-08-2021 Ba càng: 673 Bạch Thủ Lô: 71 Xiên 3: 31 35 5THUA
07-08-2021 Ba càng: 611 Bạch Thủ Lô: 10 Xiên 3: 14 55 66THUA
06-08-2021 Ba càng: 922 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 24 84 76 ĂN
05-08-2021 Ba càng: 185 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 68 63 98 ĂN
04-08-2021 Ba càng: 739 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 29 13 74 ĂN
03-08-2021 Ba càng: 126 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 05 81 61 ĂN
02-08-2021 Ba càng: 166 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 73 82 09 ĂN
01-08-2021 Ba càng: 887 Bạch Thủ: 02 Xiên 3: 85 48 02 ĂN
31-07-2021 Ba càng: 760 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 84 27 26 ĂN
30-07-2021 Ba càng: 958 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 53 82 18 ĂN
29-07-2021 Ba càng: 894 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 58 85 69 ĂN
28-07-2021 Ba càng: 313 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 42 46 61 ĂN
27-07-2021 Ba càng: 504 Bạch Thủ Lô: 16 Xiên 3: 46 31 26THUA
26-07-2021 Ba càng: 696 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 39 80 08 ĂN
25-07-2021 Ba càng: 298 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 98 25 80 ĂN
24-07-2021 Ba càng: 870 Bạch Thủ Lô: 37 Xiên 3: 5 76 28THUA
23-07-2021 Ba càng: 115 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 47 84 40 ĂN
22-07-2021 Ba càng: 437 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 27 23 13 ĂN
21-07-2021 Ba càng: 937 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 32 02 52 ĂN
20-07-2021 Ba càng: 374 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 56 22 22 ĂN
19-07-2021 Ba càng: 236 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 43 46 18 ĂN
18-07-2021 Ba càng: 185 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 03 44 73 ĂN
17-07-2021 Ba càng: 223 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 02 02 48 ĂN
16-07-2021 Ba càng: 122 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 27 14 42 ĂN
15-07-2021 Ba càng: 828 Bạch Thủ: 5 Xiên 3: 87 32 5 ĂN
14-07-2021 Ba càng: 991 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 64 43 47 ĂN
13-07-2021 Ba càng: 346 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 36 56 75 ĂN
12-07-2021 Ba càng: 311 Bạch Thủ Lô: 62 Xiên 3: 9 79 3THUA
11-07-2021 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 35 49 42 ĂN
10-07-2021 Ba càng: 468 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 15 35 60 ĂN
09-07-2021 Ba càng: 873 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 85 74 69 ĂN
08-07-2021 Ba càng: 504 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 59 94 76 ĂN
07-07-2021 Ba càng: 476 Bạch Thủ: 06 Xiên 3: 30 57 06 ĂN
06-07-2021 Ba càng: 314 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 54 95 51 ĂN
05-07-2021 Ba càng: 158 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 01 68 24 ĂN
04-07-2021 Ba càng: 279 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 46 84 18 ĂN
03-07-2021 Ba càng: 883 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 67 88 83 ĂN
02-07-2021 Ba càng: 792 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 59 90 28 ĂN
01-07-2021 Ba càng: 831 Bạch Thủ: 61 Xiên 3: 58 07 61 ĂN
30-06-2021 Ba càng: 713 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 32 11 62 ĂN
29-06-2021 Ba càng: 449 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 48 07 17 ĂN
28-06-2021 Ba càng: 218 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 29 80 21 ĂN
27-06-2021 Ba càng: 984 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 34 01 60 ĂN
26-06-2021 Ba càng: 897 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 90 42 27 ĂN
25-06-2021 Ba càng: 315 Bạch Thủ: 81 Xiên 3: 90 52 81 ĂN
24-06-2021 Ba càng: 938 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 04 37 82 ĂN
23-06-2021 Ba càng: 272 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 33 96 17 ĂN
22-06-2021 Ba càng: 209 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 98 20 60 ĂN
21-06-2021 Ba càng: 835 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 80 30 04 ĂN
20-06-2021 Ba càng: 934 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 78 14 67 ĂN
19-06-2021 Ba càng: 907 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 83 50 16 ĂN
18-06-2021 Ba càng: 131 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 13 06 63 ĂN
17-06-2021 Ba càng: 281 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 10 10 07 ĂN
16-06-2021 Ba càng: 329 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 88 04 33 ĂN
15-06-2021 Ba càng: 191 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 31 97 49 ĂN
14-06-2021 Ba càng: 206 Bạch Thủ Lô: 62 Xiên 3: 2 39 43THUA
13-06-2021 Ba càng: 371 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 63 69 43 ĂN
12-06-2021 Ba càng: 111 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 19 46 04 ĂN
11-06-2021 Ba càng: 280 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 43 35 25 ĂN
10-06-2021 Ba càng: 527 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 32 42 32 ĂN
09-06-2021 Ba càng: 346 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 42 12 08 ĂN
08-06-2021 Ba càng: 859 Bạch Thủ: 25 Xiên 3: 98 59 25 ĂN
07-06-2021 Ba càng: 324 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 15 48 83 ĂN
06-06-2021 Ba càng: 311 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 63 39 36 ĂN
05-06-2021 Ba càng: 930 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 07 64 41 ĂN
04-06-2021 Ba càng: 372 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 41 94 78 ĂN
03-06-2021 Ba càng: 832 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 84 96 78 ĂN
02-06-2021 Ba càng: 240 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 07 17 17 ĂN
01-06-2021 Ba càng: 937 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 36 70 12 ĂN
31-05-2021 Ba càng: 345 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 41 67 80 ĂN
30-05-2021 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 53 63 73 ĂN
29-05-2021 Ba càng: 196 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 75 72 13 ĂN
28-05-2021 Ba càng: 572 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 50 44 29 ĂN
27-05-2021 Ba càng: 278 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 95 72 20 ĂN
26-05-2021 Ba càng: 569 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 45 96 45 ĂN
25-05-2021 Ba càng: 182 Bạch Thủ Lô: 18 Xiên 3: 38 56 51THUA
24-05-2021 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 12 69 12 ĂN
23-05-2021 Ba càng: 450 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 53 32 69 ĂN
22-05-2021 Ba càng: 148 Bạch Thủ Lô: 18 Xiên 3: 36 36 41THUA
21-05-2021 Ba càng: 618 Bạch Thủ Lô: 66 Xiên 3: 48 71 56THUA
20-05-2021 Ba càng: 714 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 14 26 14 ĂN
ĐÃ LƯU
5903