.
NGÀY LẤY SỐ TRẢ VỀ TRẢ VỀ NGƯỜI NHẬN
23-09-2021 Ba càng: 175 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 05 73 56 ĂN1222
22-09-2021 Ba càng: 936 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 13 86 86 ĂN182
21-09-2021 Ba càng: 570 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 12 08 45 ĂN1762
20-09-2021 Ba càng: 841 Bạch Thủ: 00 Xiên 3: 39 39 00 ĂN970
19-09-2021 Ba càng: 596 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 18 42 70 ĂN627
18-09-2021 Ba càng: 387 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 89 71 78 ĂN774
17-09-2021 Ba càng: 144 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 99 33 93TRƯỢT1560
16-09-2021 Ba càng: 682 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 12 01 38TRƯỢT899
15-09-2021 Ba càng: 150 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 06 62 14 ĂN1647
14-09-2021 Ba càng: 653 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 54 76 23TRƯỢT502
13-09-2021 Ba càng: 242 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 13 98 46 ĂN546
12-09-2021 Ba càng: 369 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 83 00 36 ĂN755
11-09-2021 Ba càng: 573 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 47 85 19 ĂN1568
10-09-2021 Ba càng: 472 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 16 75 08 ĂN1468
09-09-2021 Ba càng: 658 Bạch Thủ: 02 - Xiên 3: 24 - 50 - 60TRƯỢT564
08-09-2021 Ba càng: 746 Bạch Thủ: 68 - Xiên 3: 58 - 95 -24TRƯỢT332
07-09-2021 Ba càng: 954 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 05 45 68 ĂN1123
06-09-2021 Ba càng: 682 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 12 88 03 ĂN1438
05-09-2021 Ba càng: 895 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 41 47 97 ĂN150
04-09-2021 Ba càng: 522 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 55 97 97 ĂN1600
03-09-2021 Ba càng: 534 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 43 - 59 - 48 TRƯỢT1075
02-09-2021 Ba càng: 696 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 48 48 31 ĂN246
01-09-2021 Ba càng: 126 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 06 72 18 ĂN1476
31-08-2021 Ba càng: 976 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 25 69 87TRƯỢT1043
30-08-2021 Ba càng: 138 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 14 07 60 ĂN232
29-08-2021 Ba càng: 968 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 37 56 10 ĂN1640
28-08-2021 Ba càng: 481 Bạch Thủ Lô: 85 Xiên 3: 44 15 11TRƯỢT1519
27-08-2021 Ba càng: 120 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 06 10 97 TRƯỢT456
26-08-2021 Ba càng: 377 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 06 27 36 ĂN1695
25-08-2021 Ba càng: 548 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 83 35 78 ĂN402
24-08-2021 Ba Càng 357 Bạch Thủ 46 Xiên 3 90 03 22TRƯỢT374
23-08-2021 Ba càng: 706 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 11 31 45 ĂN1012
22-08-2021 Ba càng: 876 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 37 06 11 ĂN1578
21-08-2021 Ba càng: 242 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 56 36 40 ĂN1336
20-08-2021 Ba càng: 166 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 82 17 71 ĂN658
19-08-2021 Ba càng: 215 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 07 67 83 ĂN720
18-08-2021 Ba càng: 860 Bạch Thủ: 93 Xiên 3: 36 68 93 ĂN525
17-08-2021 Ba càng: 534 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 40 89 69 ĂN190
16-08-2021 Ba càng: 619 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 87 95 63 ĂN1127
15-08-2021 Ba càng: 658 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 24 63 04 ĂN878
14-08-2021 Ba càng: 312 Bạch Thủ: 37 Xiên 3: 41 45 37 ĂN1781
13-08-2021 Ba càng: 645 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 17 76 53 ĂN1334
12-08-2021 Ba càng: 140 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 32 51 14 ĂN439
11-08-2021 Ba càng: 534 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 06 24 26 ĂN403
10-08-2021 Ba càng: 841 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 88 59 91 ĂN272
09-08-2021 Ba càng: 924 Bạch Thủ: 30 Xiên 3: 98 82 30 ĂN893
08-08-2021 Ba càng: 134 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 07 55 97 ĂN1380
07-08-2021 Ba càng: 694 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 20 31 82 ĂN1763
06-08-2021 Ba càng: 568 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 00 84 58 ĂN1516
05-08-2021 Ba càng: 347 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 66 98 01 ĂN258
04-08-2021 Ba càng: 545 Bạch Thủ: 2 Xiên 3: 85 45 2 ĂN504
03-08-2021 Ba càng: 842 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 55 93 31 ĂN1375
02-08-2021 Ba càng: 529 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 02 12 78 ĂN650
01-08-2021 Ba càng: 126 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 15 31 05 ĂN172
31-07-2021 Ba càng: 705 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 30 82 58 ĂN517
30-07-2021 Ba càng: 163 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 79 63 50 ĂN452
29-07-2021 Ba càng: 338 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 44 37 12 ĂN745
28-07-2021 Ba càng: 341 Bạch Thủ Lô: 86 Xiên 3: 8 14 6TRƯỢT728
27-07-2021 Ba càng: 247 Bạch Thủ Lô: 61 Xiên 3: 1 80 42TRƯỢT1152
26-07-2021 Ba càng: 534 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 88 76 12 ĂN625
25-07-2021 Ba càng: 579 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 42 09 03 ĂN1259
24-07-2021 Ba càng: 302 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 96 63 45 ĂN1314
23-07-2021 Ba càng: 137 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 43 43 34 ĂN865
22-07-2021 Ba càng: 764 Bạch Thủ Lô: 92 Xiên 3: 8 42 44TRƯỢT604
21-07-2021 Ba càng: 674 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 88 32 52 ĂN257
20-07-2021 Ba càng: 221 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 81 50 71 ĂN439
19-07-2021 Ba càng: 443 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 90 76 69 ĂN597
18-07-2021 Ba càng: 472 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 44 67 56 ĂN1127
17-07-2021 Ba càng: 499 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 19 97 67 ĂN1609
16-07-2021 Ba càng: 233 Bạch Thủ Lô: 86 Xiên 3: 71 84 7TRƯỢT1397
15-07-2021 Ba càng: 241 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 48 48 48 ĂN90
14-07-2021 Ba càng: 130 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 91 47 31 ĂN503
13-07-2021 Ba càng: 461 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 95 48 45 ĂN1615
12-07-2021 Ba càng: 650 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 88 48 04 ĂN1184
11-07-2021 Ba càng: 215 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 07 49 07 ĂN500
10-07-2021 Ba càng: 729 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 91 95 05 ĂN479
09-07-2021 Ba càng: 180 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 75 09 57 ĂN445
08-07-2021 Ba càng: 277 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 72 50 50 ĂN156
07-07-2021 Ba càng: 552 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 35 06 08 ĂN480
06-07-2021 Ba càng: 158 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 83 83 92 ĂN931
05-07-2021 Ba càng: 691 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 97 89 42 ĂN400
04-07-2021 Ba càng: 953 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 81 62 62 ĂN1583
03-07-2021 Ba càng: 964 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 34 45 44 ĂN1182
02-07-2021 Ba càng: 544 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 22 75 88 ĂN359
01-07-2021 Ba càng: 884 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 63 10 07 ĂN329
30-06-2021 Ba càng: 199 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 32 72 63 ĂN193
29-06-2021 Ba càng: 947 Bạch Thủ Lô: 13 Xiên 3: 22 56 89TRƯỢT1284
28-06-2021 Ba càng: 460 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 31 54 16 ĂN1698
27-06-2021 Ba càng: 990 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 84 34 97 ĂN1589
26-06-2021 Ba càng: 242 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 74 39 19 ĂN769
25-06-2021 Ba càng: 111 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 81 71 15 ĂN781
24-06-2021 Ba càng: 208 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 39 39 67 ĂN429
23-06-2021 Ba càng: 583 Bạch Thủ Lô: 35 Xiên 3: 1 21 81TRƯỢT1095
22-06-2021 Ba càng: 311 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 30 79 68 ĂN983
21-06-2021 Ba càng: 362 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 25 83 63 ĂN850
20-06-2021 Ba càng: 576 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 75 03 18 ĂN1679
19-06-2021 Ba càng: 674 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 11 50 70 ĂN888
18-06-2021 Ba càng: 114 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 32 38 38 ĂN810
17-06-2021 Ba càng: 527 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 35 66 43 ĂN1685
16-06-2021 Ba càng: 506 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 22 49 88 ĂN1731
15-06-2021 Ba càng: 565 Bạch Thủ Lô: 40 Xiên 3: 61 58 75TRƯỢT1241
14-06-2021 Ba càng: 815 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 75 06 36 ĂN1768
13-06-2021 Ba càng: 714 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 54 15 53 ĂN1493
12-06-2021 Ba càng: 210 Bạch Thủ Lô: 31 Xiên 3: 65 20 59TRƯỢT1206
11-06-2021 Ba càng: 913 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 03 71 27 ĂN1389
10-06-2021 Ba càng: 259 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 96 43 09 ĂN194
09-06-2021 Ba càng: 120 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 06 10 97 ĂN1671
08-06-2021 Ba càng: 157 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 05 08 01 ĂN142
07-06-2021 Ba càng: 708 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 03 52 83 ĂN1209
06-06-2021 Ba càng: 126 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 39 91 99 ĂN535
05-06-2021 Ba càng: 688 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 04 33 92 ĂN1413
04-06-2021 Ba càng: 621 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 30 41 19 ĂN1562
03-06-2021 Ba càng: 195 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 20 69 57 ĂN687
02-06-2021 Ba càng: 393 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 03 53 46 ĂN523
01-06-2021 Ba càng: 374 Bạch Thủ: 37 Xiên 3: 13 29 37 ĂN526
31-05-2021 Ba càng: 170 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 75 45 45 ĂN1538
30-05-2021 Ba càng: 970 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 71 97 73 ĂN767
29-05-2021 Ba càng: 594 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 46 72 87 ĂN1295
28-05-2021 Ba càng: 293 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 16 75 82 ĂN579
27-05-2021 Ba càng: 510 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 92 72 78 ĂN1188
26-05-2021 Ba càng: 949 Bạch Thủ Lô: 70 Xiên 3: 63 19 88TRƯỢT301
25-05-2021 Ba càng: 469 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 80 83 23 ĂN1178
24-05-2021 Ba càng: 209 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 40 76 75 ĂN1777
23-05-2021 Ba càng: 121 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 87 27 45 ĂN929
22-05-2021 Ba càng: 658 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 87 82 90 ĂN1316
21-05-2021 Ba càng: 716 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 65 84 33 ĂN1722
20-05-2021 Ba càng: 779 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 76 04 98 ĂN462
ĐÃ LƯU
5900