.
NGÀY
SOI CẦU
KẾT QUẢ
NGƯỜI THEO
03-08-2021
Ba càng: 842 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 55 93 31
WIN
1375
02-08-2021
Ba càng: 529 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 02 12 78
WIN
650
01-08-2021
Ba càng: 126 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 15 31 05
WIN
172
31-07-2021
Ba càng: 705 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 30 82 58
WIN
517
30-07-2021
Ba càng: 163 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 79 63 50
WIN
452
29-07-2021
Ba càng: 338 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 44 37 12
WIN
745
28-07-2021
Ba càng: 341 Bạch Thủ Lô: 86 Xiên 3: 8 14 6
MISS
728
27-07-2021
Ba càng: 247 Bạch Thủ Lô: 61 Xiên 3: 1 80 42
MISS
1152
26-07-2021
Ba càng: 534 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 88 76 12
WIN
625
25-07-2021
Ba càng: 579 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 42 09 03
WIN
1259
24-07-2021
Ba càng: 302 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 96 63 45
WIN
1314
23-07-2021
Ba càng: 137 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 43 43 34
WIN
865
22-07-2021
Ba càng: 764 Bạch Thủ Lô: 92 Xiên 3: 8 42 44
MISS
604
21-07-2021
Ba càng: 674 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 88 32 52
WIN
257
20-07-2021
Ba càng: 221 Bạch Thủ: 71 Xiên 3: 81 50 71
WIN
439
19-07-2021
Ba càng: 443 Bạch Thủ: 69 Xiên 3: 90 76 69
WIN
597
18-07-2021
Ba càng: 472 Bạch Thủ: 56 Xiên 3: 44 67 56
WIN
1127
17-07-2021
Ba càng: 499 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 19 97 67
WIN
1609
16-07-2021
Ba càng: 233 Bạch Thủ Lô: 86 Xiên 3: 71 84 7
MISS
1397
15-07-2021
Ba càng: 241 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 48 48 48
WIN
90
14-07-2021
Ba càng: 130 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 91 47 31
WIN
503
13-07-2021
Ba càng: 461 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 95 48 45
WIN
1615
12-07-2021
Ba càng: 650 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 88 48 04
WIN
1184
11-07-2021
Ba càng: 215 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 07 49 07
WIN
500
10-07-2021
Ba càng: 729 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 91 95 05
WIN
479
09-07-2021
Ba càng: 180 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 75 09 57
WIN
445
08-07-2021
Ba càng: 277 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 72 50 50
WIN
156
07-07-2021
Ba càng: 552 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 35 06 08
WIN
480
06-07-2021
Ba càng: 158 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 83 83 92
WIN
931
05-07-2021
Ba càng: 691 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 97 89 42
WIN
400
04-07-2021
Ba càng: 953 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 81 62 62
WIN
1583
03-07-2021
Ba càng: 964 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 34 45 44
WIN
1182
02-07-2021
Ba càng: 544 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 22 75 88
WIN
359
01-07-2021
Ba càng: 884 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 63 10 07
WIN
329
30-06-2021
Ba càng: 199 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 32 72 63
WIN
193
29-06-2021
Ba càng: 947 Bạch Thủ Lô: 13 Xiên 3: 22 56 89
MISS
1284
28-06-2021
Ba càng: 460 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 31 54 16
WIN
1698
27-06-2021
Ba càng: 990 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 84 34 97
WIN
1589
26-06-2021
Ba càng: 242 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 74 39 19
WIN
769
25-06-2021
Ba càng: 111 Bạch Thủ: 15 Xiên 3: 81 71 15
WIN
781
24-06-2021
Ba càng: 208 Bạch Thủ: 67 Xiên 3: 39 39 67
WIN
429
23-06-2021
Ba càng: 583 Bạch Thủ Lô: 35 Xiên 3: 1 21 81
MISS
1095
22-06-2021
Ba càng: 311 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 30 79 68
WIN
983
21-06-2021
Ba càng: 362 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 25 83 63
WIN
850
20-06-2021
Ba càng: 576 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 75 03 18
WIN
1679
19-06-2021
Ba càng: 674 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 11 50 70
WIN
888
18-06-2021
Ba càng: 114 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 32 38 38
WIN
810
17-06-2021
Ba càng: 527 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 35 66 43
WIN
1685
16-06-2021
Ba càng: 506 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 22 49 88
WIN
1731
15-06-2021
Ba càng: 565 Bạch Thủ Lô: 40 Xiên 3: 61 58 75
MISS
1241
14-06-2021
Ba càng: 815 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 75 06 36
WIN
1768
13-06-2021
Ba càng: 714 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 54 15 53
WIN
1493
12-06-2021
Ba càng: 210 Bạch Thủ Lô: 31 Xiên 3: 65 20 59
MISS
1206
11-06-2021
Ba càng: 913 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 03 71 27
WIN
1389
10-06-2021
Ba càng: 259 Bạch Thủ: 09 Xiên 3: 96 43 09
WIN
194
09-06-2021
Ba càng: 120 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 06 10 97
WIN
1671
08-06-2021
Ba càng: 157 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 05 08 01
WIN
142
07-06-2021
Ba càng: 708 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 03 52 83
WIN
1209
06-06-2021
Ba càng: 126 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 39 91 99
WIN
535
05-06-2021
Ba càng: 688 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 04 33 92
WIN
1413
04-06-2021
Ba càng: 621 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 30 41 19
WIN
1562
03-06-2021
Ba càng: 195 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 20 69 57
WIN
687
02-06-2021
Ba càng: 393 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 03 53 46
WIN
523
01-06-2021
Ba càng: 374 Bạch Thủ: 37 Xiên 3: 13 29 37
WIN
526
31-05-2021
Ba càng: 170 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 75 45 45
WIN
1538
30-05-2021
Ba càng: 970 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 71 97 73
WIN
767
29-05-2021
Ba càng: 594 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 46 72 87
WIN
1295
28-05-2021
Ba càng: 293 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 16 75 82
WIN
579
27-05-2021
Ba càng: 510 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 92 72 78
WIN
1188
26-05-2021
Ba càng: 949 Bạch Thủ Lô: 70 Xiên 3: 63 19 88
MISS
301
25-05-2021
Ba càng: 469 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 80 83 23
WIN
1178
24-05-2021
Ba càng: 209 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 40 76 75
WIN
1777
23-05-2021
Ba càng: 121 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 87 27 45
WIN
929
22-05-2021
Ba càng: 658 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 87 82 90
WIN
1316
21-05-2021
Ba càng: 716 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 65 84 33
WIN
1722
20-05-2021
Ba càng: 779 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 76 04 98
WIN
462
ĐÃ LƯU
5900